PC servis & IT služby Kohn

Napíšte mi


  Spojme sa a vyriešme váš problém

  Fakturačné údaje

  (Adresa slúži len na písomný styk, nie je prevádzkarňou. Služby poskytujeme u klienta (v rámci Bratislavy) alebo online cez softvér na vzdialený prístup.)

  Marián Kohn
  Kukučínova 985/8,
  831 03 Bratislava
  • IČO: 47 64 34 55
  • DIČ: 10 77 16 06 12
  • Nie som platca DPH!
  • Bankové spojenie: Tatra banka
  • IBAN: SK9811000000002619015715

  Podnikateľský subjekt je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri SR.